Lista ofert - Diagnostyka immobilizera
Stacja Diagnostyki Łódź
Auto-Pank Michał Pankiewicz
Prospeco
Ag Auto Serwis Andrzej Grzybowski
Stacja Diagnostyki Sosnowiec
Stacja Diagnostyki Szczecin

Diagnostyka immobilizera

Diagnostyka Immobilizera

Immobilizer jest to elektroniczne urządzenie antykradzieżowe, które uniemożliwia uruchomienie samochodu bez użycia prawidłowego kluczyka rozrusznika. Właściwy kluczyk posiada transponder, który komunikuje się z jednostką sterującą silnika. Oba elementy używają zaszyfrowanego sygnału. Jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie ze względu na fakt, że zaszyfrowanego sygnału nie da się odczytać ani skopiować. W momencie kiedy użytkownik przekręca właściwy kluczyk w stacyjce następuje weryfikacja kluczyka prze koordynator oraz koordynator i jednostka sterująca silnika wzajemnie się weryfikują.

W sytuacji wykrycia przez system nieprawidłowości, rozruch zostanie uniemożliwiony. Koordynator zablokuje działanie przekaźnika rozrusznika natomiast jednostka sterująca odetnie dopływ paliwa. Od pewnego czasu immobilizer stał się urządzeniem montowanym fabrycznie jako wyposażenie dodatkowe. Możliwe jest również zamontowanie tego urządzenia w punktach serwisowych pod warunkiem, że pojazd jest wyposażony w odpowiedni koordynator i jednostkę sterującą odpowiedniej generacji.

W momencie kiedy użytkownika auta przekręci kluczyk rozrusznika do pozycji włączającej zasilanie, prąd płynie do koordynatora, który natomiast zasila urządzenie odbiorczo-nadawcze napięciem 12 wolt. Następnie kluczyk rozrusznika, koordynator i jednostka sterująca są kolejno weryfikowane. Jeśli wszystko będzie w porządku, następuje włączenie przekaźnika rozrusznika oraz zasilanie paliwem. W sytuacji zaistnienia jakiejkolwiek nieprawidłowości zapali się odpowiednia kontrolka. Cały proces weryfikacji trwa nie dłużej niż 200-300 ms i jest niemalże niezauważalny dla użytkownika.

Jedną z pierwszych informacji o nieprawidłowościach jest już wcześniej wspomniana kontrolka ostrzegawcza immobilizera. Może świecić się na dwa sposoby, światłem nieprzerwanym bądź migać w zależności od rodzaju obecnej usterki. A więc paląca się ta kontrolka oznacza wystąpienie błędu zaistniałego podczas weryfikacji jednostek sterujących.

Zazwyczaj w koordynatorze następuje wygenerowanie kodu usterki, który w szczegółowy sposób informuje o aktualnym problemie. W sytuacji gdy kontrolka miga oznacza to również wystąpienie błędu podczas procesu identyfikacji transpondera kluczyka rozrusznika. W tej sytuacji także jest wygenerowany kod usterki jednak wciąż jest możliwe uruchomienie pojazdu. Usterki immobilizera mają zazwyczaj charakter błędów w układzie elektronicznym, należą do nich między innymi:

 • kluczyk rozrusznika nie został zweryfikowany,

 • koordynator nie może zweryfikować jednostki sterującej,

 • wystąpiło zwarcie na wyjściu przekaźnika rozrusznika,

 • wystąpiła nieprawidłowa kombinacja sygnałów do koordynatora,

 • sygnał uruchomienia jest stale aktywny.Większość czynności powiązanych z elektronicznym immobilizerem wymaga wykorzystania odpowiedniego programu. W sytuacji kiedy jedna lub dwie jednostki immobilizera zostaną wymienione koniecznością jest zaprogramowanie nowych elementów w zgodności z jednostkami pozostawionymi w samochodzie. Programy używane w celach diagnostycznych immobilizera posiadają szereg funkcjonalności, należą do nich między innymi:

 • programowanie koordynatora (funkcja używana podczas wymiany koordynatora na nowy lub po usunięciu jego starych kodów),

 • przypisanie jednostki sterującej do koordynatora (w sytuacji gdy jednostka sterująca bądź koordynator zostały wymienione na nowe należy je ustawić by były kompatybilne),

 • resetowanie koordynatora (opcja wykorzystywana w przypadku kiedy koordynator przeznaczony jest od wymontowania i wykorzystania w innym samochodzie),

 • odblokowanie jednostki sterującej (aby z powodzeniem programować jednostkę sterującą należy ją wcześniej odblokować),

 • wymiana kluczyków rozrusznika (w sytuacji gdy nabywamy używany samochód, możliwa jest wymiana wszystkich kluczyków rozrusznika na nowe),

 • dodatkowe kluczyki rozrusznika (pozwala uzupełnić komplet kluczyków o nowe, w niektórych pojazdach możliwe jest zaprogramowanie nawet do ośmiu kluczyków dla jednego pojazdu).W sytuacji gdy współczesny kierowca ma problemy z immobilizerem powinien skonsultować się z mechanikiem. Dużą barierą w naprawie tego układu na własną rękę jest zaawansowanie technologiczne oraz konieczność posiadania odpowiedniego sprzętu i programu pozwalającego na ingerencję w zapisane ustawienia.

W związku z wykorzystywanie w nowych samochodach zaawansowanych technologii, rola użytkownika ogranicza się jedynie do prowadzenia pojazdu. Bardzo często problemy z tym systemem w naszym samochodzie są spowodowane błędami w oprogramowaniu. W takiej sytuacji następuje ponowne programowanie komponentu, w którym wystąpił błąd oraz sprawdzenie kompatybilności całego systemu. Diagnostyka immobilizera zazwyczaj sprowadza się do:

 • identyfikacji błędów lub uszkodzeń,

 • wymiana elementów immobilizera,

 • zaprogramowanie nowych części,

 • resetowanie błędów,

 • programowanie nowych kluczyków,

 • usunięcie immobilizera,

 • wyłączenie fabrycznego immobilizera.